top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

צוואה ידועים בציבור

מה קובע החוק לגבי צוואה במקרה של ידועים בציבור?


סעיף 55 לחוק הירושה קובע כי איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו את מה שהנשאר בחיים היה מקבל על פי דין אילו היו נשואים זה לזה.


כך, כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש.


מטרתו של סעיף 55 לחוק הירושה הייתה להשוות את מעמדו של הידוע בציבור למעמדו של בן הזוג הנשוי ככל שמדובר בזכות הירושה על פי דין. אם עומד בן הזוג בדרישות ובתנאי סעיף 55 לחוק הירושה, המחוקק מתייחס אליו כאילו היה בן זוג נשוי לכל דבר ועניין.מה נדרש אדם להוכיח שהוא "ידוע בציבור" לצורך חוק הירושה?


4 יסודות :

  1. חיי משפחה, יחסים אינטימיים של בני זוג.

  2. משק בית משותף, יחסי שיתוף בכל היבטי החיים, אוכל, לינה, הלבשה וחיים של גורל משותף.

  3. בני הזוג אינם נשואים, כלומר שבשעת הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר.

  4. אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בצוואה.

מדובר על קריטריונים סובייקטיביים כיצד ראו בני הזוג אחד את השני.האם זוג חד מיני יכול להיחשב כ"ידועים בציבור" לצורך ירושה?


למרות השימוש במילים "איש ואישה", הפסיקה פירשה את הסעיף כמתייחס גם לזוג חד מיני, שני גברים או שתי נשים החיים\חיות ביחד ומנהלים\מנהלות משק בית משותף וחיי זוגיות, יוכרו\תוכרנה לצורך חוק הירושה כידועים \ ידועות בציבור.


האם ניתן לבטל את זכות הירושה של ידוע בציבור מהדין, מכח הסכם בלבד, ושלא על דרך צוואה?


בבית המשפט נידון מקרה בו המנוח והתובעת קבעו בסעיף בהסכם ביניהם כי סעיף 55 לחוק הירושה לא יחול עליהם. כלומר, בהסכם החיים המשותפים או הסכם הממון, הייתה אמירה משותפת על כך שהם לא יורשים אחד את השני כידועים בציבור.


בית המשפט דחה את טענות הנתבעים במקרה זה וקבע כי היות ולא הייתה צוואה תקפה וכי פסיקת בית המשפט הינה כי לא ניתן לערוך הסכם הנוגע לירושת אדם בחייו אשר פוטר את הצדדים מתחולת הדין עליהם.


דהיינו, הסכם ממון אינו גובר על הוראות חוק הירושה, ולכן יש לראות ניסוח צוואה והסכם ממון כאמצעים משלימים אשר אחד מהם בלבד אינו מספיק על מנת להסדיר את היחסים הממוניים בין הצדדים. רכוש שקיבל בן הזוג הנותר בחיים עקב איזון משאבים, יגרע מהעיזבון של בן הזוג הנפטר ויהיה שייך לנותר בחיים. הסדר איזון המשאבים קובע את היקף העיזבון אשר יחולק לזכאים לו על פי חוק הירושה.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page