top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

פגמים בעריכת צוואה

לצוואה בכתב בפני עדים או בפני רשות, ישנן מספר דרישות פרוצדוראליות ומהותיות, אשר העדר התקיימותן יהפוך את הצוואה לבטלה או לפגומה, במידה כזאת שבית המשפט יצטרך לאשרה או סעיפים ממנה במיוחד.ראשית, מי אינו יכול לשמש כעד לעשיית צוואה?


ע"פ סעיף 24 לחוק הירושה, קטין, ומי שהוכרז פסול דין אינם כשרים להיות עדים לעשיית צוואה.מהו דינה של צוואה שנעשתה על ידי קטין, פסול דין, או חולה נפש?


לפי סעיף 26 לחוק הירושה, צוואה כזאת תהיה בטלה.


הצוואה תהיה תקפה אם בנקודת הזמן בה נעשתה ידע המצווה להבחין בטיבה. כלומר, גם אם בסוף חייו היה דמנטי, הרי שהנקודה הקובעת היא מועד החתימה על הצוואה.


נטל ההוכחה הוא כמובן על מי שטוען לאי כשירות.


על פי הפסיקה, על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו כאשר דעתו משוחררת מלחצי נפש חולניים, תעתועי דימיון ומחשבות שווא.


בית המשפט אינו בוחן את תבונת הצוואה או את סבירותה, רצונותיו של המצווה הם עניינו בלבד. אם המצווה בהתנהגותו ידע להבחין בטיבה של הצוואה – אין לשלול את כושרו המשפטי לערוך צוואה.


עצם העובדה כי מצווה סבל ממחלת נפש או הפרעה נפשית כלשהיא בעת עריכת צוואה אינה לכשעצמה פוסלת את הצוואה, ובית המבחן יבחן אם למרות ההפרעה או המחלה הנפשית היה בכושר להבחין בטיבה של הצוואה.מה דין צוואה שנעשתה תחת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה תרמית או טעות?


סעיף 30 (א) דן במצבים מהקל לכבד שקיים בהם אי התאמה בין הרצון של המצווה לצוואה וקובע כי היא בטלה.


סעיף 30 (ב) דן בטעות. כלומר אי התאמה בין מה שהמצווה רצה לעשות לבין מה שהמצווה עשה, עקב הטעות. המחוקק התיר מקום לתקן את הצוואה רק במקרה שמדובר בטעות ורק אם אפשר לקבוע מה היה רצון המצווה אלמלא הטעות. במידה ואי אפשר לקבוע מה היה הרצון של המצווה, הצוואה בטלה.


את סעיף 30 יש לקרוא יחד עם סעיפים 31 ו-32 לחוק הירושה העוסקים באי ביטול של צוואה פגומה ובטעות סופר.


חשוב להדגיש כי במידה של ספק, בית המשפט לא יתקן את הצוואה.


המבחן שישתמש בו בית המשפט לקבוע השפעה לא הוגנת הוא מבחן התלות והעצמאות. עד כמה מערכת היחסים בין המצווה ליורש הייתה כזאת שבה יכול היה להכחליט באופן עצמאי.מה קורה אם בצוואה נופלת טעות סופר, טעות בתיאורו של אדם או נכס, טעות בתאריך וכו'?


סעיף 32 לחוק הירושה התשכ"ה קובע כי אם נפלה טעות מסוג זה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לענייני ירושה או בית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק.


אין מדובר באותה סוג של טעות כמו בסעיף 30 (ב) העוסקת בטעות שבעובדה, טעות בדין או טעות במניע, אלא בטעות טכנית במהותה. פער בין המציאות הסובייקטיבית של המצווה לבין ביטויה בלשון הצוואה.מה דינה של הוראת צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית?


הוראה כזו תהיה בטלה, אך זה לא בהכרח יבטל את כל הצוואה.


הצוואה תפורש בהתאם לפרשנות של "תקנת הציבור" בחוק החוזים והמועד לפרשנותה תהיה בהתאם למועד ביצוע ולא בהתאם למועד כתיבתה.


בנוסף, ישנו סעיף ספציפי בחוק הירושה ששולל ירושה בתנאי של שלילת מזונות.האם מי שנהנה מהצוואה יכול גם לערוך אותה?


התשובה היא שלא. מדובר בפגם בצוואה.


בסעיף 35 לחוק הירושה קיימת חזקה חלוטה (חזקה שלא ניתנת לערעור), לפיה מי שנכנס בגדרו של הסעיף הנ"ל גורם לבטלות הוראות הצוואה שנעשתה לטובתו.


הרעיון שעומד מאחורי הפסילה נובעת מחשש שמא האנשים ישפיעו על מצווה בדרך בלתי הוגנת או ירמו את המצווה. אם ברצון אדם להינות מירושתו של אדם אחר, מומלץ כי יתרחק מכל קשר לעריכת הצוואה.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page