top of page
  • תמונת הסופר/תעורך דין ומגשר איל גרנט

ביטול צוואה - האם זה אפשרי?

כיצד ניתן לבטל צוואה?


ע"פ סעיף 36 לחוק הירושה, המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה, מצווה שהשמיד את צוואתו, חזקה שהתכוון לבטלה.


צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.


העובדה שאחד מהדרכים שמתווה סעיף 36 לחוק הירושה לביטול הצוואה היא השמדתה, הופכת את עובדת הגשתה במקור לחשובה במיוחד, שכן בהגשה במקור יש משום הוכחה לעצם קיומה.

האם ניתן לבטל רק חלק מצוואה?


לפי ס' 38 לחוק הירושה אם נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי אפשרי, בטל החיוב או התנאי, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהייתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.


ואולם, אין בכך כדי לבטל את שאר חלקיה של הצוואה אם בוטל חלק ממנה. מדובר בהסדר דומה של חוזה עם סעיף בטל או לא חוקי, ביהמ"ש יעדיף בטלות חלקית ולא של כל החוזה.


על מנת לבטל סעיף בצוואה, אין צורך שתגיע עד כדי "אי חוקיות" או אי מוסריות", מספיק שאינה עומדת בתקנת הציבור. אם לא ניתן להפריד את הסעיף הפסול ועדיין לקבל פרשנות קוהרנטית של הצוואה, ביהמ"ש עלול לפסול את כל הצוואה.

8 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


הודעתך נשלחה בהצלחה!

bottom of page